Vaktiyle Salih Bir Adamın Üç Tane Oğlu Varmış

0
238

Vaktiyle salih bir adamın üç tane oğlu varmış.İyice yaşlanan bu zat ağır bir hastalığa yakalanır ve artık hayatından ümit kesilince büyük oğlu,iki kardeşini çağırır ve:Kardeşlerim, babamızın bugün kendisinin hizmeti ağırdır.Lakin babamızın epeyce malı var.İsterseniz sizler malına varis olun ve hizmetini bana bırakın, isterseniz malı bana verin hizmetini sizler yapın der.Kardeşleri bu teklife karşın malı almayı tercih ederler. Babalarının hizmetini büyük biraderlerine bırakırlar. Büyük kardeşleri de salih bir kimse olduğu için babasının hizmetini kendisine nimet, ganimet ve ibadet bilir.

Vefatına kadar bu hizmeti yapar.Fakat ailesinin bu işe hiç gönlü razı olmaz ve malı almadığı ve mirasa ortak olmadığı için O’nunla devamlı münakaşa eder.O ise ailesine: Ey hatun, ben babama miras için hizmet etmedim. Ancak Allah rızası için hizmet edip hayır duasını almak istedim. Hayır sizin bildiğinizin hilafınadır.Hayır babamın mirasında değil, onun duasında, Allah’ın rızasına almada, verceği beraketi kazanmadadır. Bir kimsenin dünya dolusu malı olsa da bereketi olmasa, onda hayır yoktur. Hayır ancak berekettedir, der.

Bir gece rüyasında kendisine şöyle derler:Git, filan yerde yüz altın vardır. Onu al nafaka yap.Onda bereket var mıdır? Hayır yoktur.Bereket olmayan şey bana lâzım değildir” der. Bu hali ailesine söyleyince, kadın yine almadığı için O’nunla münakaşa eder.Ertesi gece rüyasında yine;”Falan yerde 10 altın vardır, git al denilir.O yine bereket olup olmadığını sorar.Bereket olmadığını anlayınca yine almaz.Üçüncü gece ise yine «Filan yerde bir altan vardır, onu al da harçlık yap. denilir.O da bereketi olup olmadığını sorunca Çok bereketlidir.cevabını alınca, hemen gider ve onu alır.

Sabahleyin ise altın ile pazara gider ve iki tane balık alır. Evine getirip karınlarını yardığı zaman görür ki, balıkların karnında iki dirhem ağırlığında kırmızı cevher var.Ne olduğunu bilmediği için eski dostu kuyumcuya götürüp sorar, kıymeti varsa satmak isterim der. Kuyumcu almaya gücüm yetmez, senide kandıramam, çok kıymetlidirler, bunları ancak padişah satın alır der ve aracı olup 100 bin akçe gibi bir servete satar.Nihayet akçeleri alarak eve gelir ve Cenabı Hak’ka şükürler eder. Rüyasında: «Ey kişi, Cenabı Hak’kın sana bu kadar lütuf ve ihsanı ancak, pederine ihlas ile etmiş olduğun hizmet sebebi iledir.Âhirette olunacak ihsanı ise anlatmak mümkün değildir. İşte bunun gibi bir kişi ebeveynine hizmeti kendisine nimet bilirse iki dünyada da devlet ve nimete nail olur.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here