Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ilk eşi Hz. Hatice Annemiz kimdir? Hz. Hatice Validemiz’in faziletleri,Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, kendisine üç şeyin Cenâb-ı Hak tarafından sevdirildiğini ve bunlardan birinin de “sâliha hanım” olduğunu ifade buyurmuşlardır. (Bkz. Nesâî, Işretü’n-Nisâ, 10; Ahmed, III,...

İMTİHAN DÜNYASI

Ölünceye kadar her Müslüman belâ ve musîbetlere muhatab olacaktır. Buna hazır olmak gerekir. Bu, hayatın tabiî gereğidir. Sabrederek bütün bu halleri lehine çevirmek, mü’minin asıl görevidir. Ebû Hüreyre’den -radıyallahu anh- rivâyet edildiğine göre Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: “Erkek...
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Bayram boyunca kurban kesme ibadeti de gerçekleştirilir. Peki İslam’a göre kurban nasıl kesilir? Peygamber Efendimiz kurbanı nasıl keserdi, kurban keserken...
İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir.Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse o hayvanın eti yenilmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse bu hayvanın eti yenilir. Peki kurban keserken okunacak dualar...
Büyük günahlar, yedi kebair nelerdir? Zina ve şirk büyük günahtır; peki gizli şirk ve göz zinası da büyük günah mıdır?Büyük günah demek olan “kebire”, sözlükte “maddî veya manevî bakımdan büyük olmak” anlamına gelen kebr (kiber) kökünden türemiş bir isimdir....
Bir Müslüman eve girdiğinde selam vermelidir. Selâm, evde bereketin artmasına, hayır ve rahmetin çoğalmasına vesile olur.Ayeti kerimede “Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selâm verin.” (Nûr sûresi (24), 61) buyruluyor.Bir müslüman ...
Akif ile Ali birbirine seven çok samimi iki arkadaştı. Birbirlerini, canları kadar seviyorlardı. Herkes onların bu dostluklarına gıpta ile bakıyordu.Aynı zamanda aralarında bir sözleşme imzalamışlardı. Tabii bu manevî bir sözleşmeydi. Akif bu sözleşmeye “hayırhâhlık sözleşmesi” diyordu. Hayırhâh, kişiyi devamlı...
İnsanları ve cinleri ölümlerinden sonra tekrar diriltecek olan Allah Teâlâ, daha sonra onların hepsini “Mahşer” denilen yere toplayacaktır. Buna “haşr” denir. Cenâb-ı Hakk’ın bir sıfatı da “Hesap günü için mahlûkâtı toplayan” anlamında Câmiu’n-nâs’tır. KIYAMET GÜNÜ HAŞR NASIL OLACAKTIR:Bütün canlıların Mahşer’e...
Ashab-ı Kehf, Allah inancına sırt çevirip putperestliğe saplanan kavimlerini terk ederek yaşadıkları şehirden ayrılıp bir mağaraya sığınan, hâlleriyle insanlara ahiret inancı ve ölümden sonra dirilme hususunda ibret olan genç müminlerdir. İsimlerine gelince, Yemliha, Mekselina,Mislina, Mernuş, Debernuş, Sâzenuş, Kefeştetayyüş ve...
İbâdet, kulluk yapmak,itaat etmek ve boyun eğmek demek olup, geniş mânâsıyla, bir insanın Rabbinin bildirdiği ölçüler dâhilinde yaşarken yaptığı bütün hareketleri, sözleri, duygu ve düşünceleridir.Allah Teâlâ’nın insanı büyük bir ihtimamla en güzel şekilde yaratmış, ona pek çok imkân ve...

Popüler Yazılar

Yeni Yazılar